Region Jönköpings län ansvarar inte bara för att länets invånare får den hälso- och sjukvård de behöver. Vi har också regeringens uppdrag att leda och samordna utvecklings- och tillväxtarbetet i länet. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är det viktigaste verktyget för att lyckas med detta. 

Coronaviruset har påverkat många företag i Jönköpings län, som nu befinner sig i en situation som de aldrig har upplevt tidigare. De flesta har påverkats negativt med minskad efterfrågan och övertalighet som följd. Men det finns också företag som upplever det motsatta. Region Jönköpings län har tagit initiativ till jobbmatchningsakuten.se för att hjälpa företag med olika behov att hitta varandra och finna möjligheter till samverkan. Målet är att webbplatsen ska bidra till att fler företag klarar sig igenom den pågående krisen.

Om ditt företag har ekonomiska svårigheter och behöver hjälp vill vi tipsa om att kontakta Nationella företagsakuten som Region Jönköpings län ansvarar för med finansiering via Tillväxtverket.