Region Jönköpings län
Regional utveckling 

Telefon: 010-241 00 00 (växel)
E-post: jobbmatchningsakuten@rjl.se
Webb: https://utveckling.rjl.se/

Besöksadress:

Klubbhusgatan 13, Jönköping